E1. Saumon avocat(4pcs)
2,80

E10. Crispy scampis(4pcs)
3,20

E11. Saumon flambé(4pcs)
3,50

E12. Phila roll(4pcs)
3,20

E2. Thon avocat(4pcs)
3

E3. Surimi avocat(4pcs)
2,80

E4. Saumon concombre(4pcs)
2,80

E5. Thon concombre(4pcs)
3

E6. Saumon cuit concombre(4pcs)
3

E7. Thon cuit avocat(4pcs)
3,50

E8. Poulet caesar(4pcs)
3

E9. Crispy poulet(4pcs)
2,80